Dr S. Vangehuchten KNO-arts

Amandelen of tonsillen

Wanneer moeten ze verwijderd worden?

Er zijn twee redenen om tot ingreep over te gaan:

 1. de tonsillen zijn ziek
  Het kind krijgt herhaaldelijk keelontstekingen met de streptococ.Dit is een bacterie, die naast keelpijn kan verantwoordelijkzijn voor het ontstaan van complicaties , zoals spier- en gewrichtspijnen tot acuut gewrichtsrheuma, hartkleplijden en acute nierontsteking.
 2. de tonsillen zijn te groot
  Hierdoor kunnen ze een belemmering vormen voor de ademhaling en de kwaliteit van de slaap beïnvloeden. Het kind snurkt, slaapt onrustig, heeft nachtmerries, eventueel ontstaat terug bedwateren. Uw kind kan chronisch vermoeid worden, hetgeen zich meestal uit in karakterveranderingen. Ook het slikken wordt belemmerd. Het kind eet traag en eet liever zacht voedsel (puree, papjes) in plaats van vlees bijvoorbeeld.

Misverstand

De tonsillen zijn organen die een verdedigingsfunctie hebben tegen infecties. Als we ze verwijderen, gaat het kind dan meer ziek worden? Gaan de infecties sneller naar de longen?

Neen.

Vegetaties of neusamandel

In de volksmond spreekt men over poliepen. Eigenlijk is een poliep iets anders. Met ‘’poliepen trekken’’ bij het kind bedoelt men het verwijderen van de neusamandel. Dit moet gebeuren als het kind te vaak verkouden is en de neusamandel te groot is geworden, zodat ze ook de normale ademhaling belemmert.

Amandel operaties | de praktijk

Nadat, in overleg met uw behandelend arts, tot een ingreep is besloten, wordt er een datum vastgelegd voor uw ziekenhuisopname. U kan zich reeds van thuis uit deels voorbereiden op uw ziekenhuisopname.

Voorbereiding | Enige tijd voor de operatie

Om een ingreep te ondergaan moeten er een aantal onderzoeken gebeuren in samenspraak met de arts:

 • Non routine: blood analysis or other extra tests.
 • People more than 50 years: ECG
 • People more than 60 years: blood sampling to check kidney and liver functioning, check-up on white and red blood cells and blood platelets.

Voorbereiding | 14 dagen voor de operatie

Indien u bloedverdunners (aspirine, Asaflow) of ontstekingsremmers (Brufen, Nerofen, Apranax) neemt, dan moet u een veertiental dagen voor de chirurgische ingreep darmee stoppen. Deze medicatie stoort namelijk de bloedstolling. Sommige bloedverdunners moeten door spuitjes vervangen worden. Spreek erover met uw behadelend arts.

Voorbereiding | Enkele dagen voor de operatie

In geval van suikerziekte of diabetes, moet u drie dagen voor de ingreep stoppen met inname van glucophage, metformine of metformax. Deze medicatie mag u opnieuw innemen de dag na de chirurgische ingreep.

Uw ziekenhuisopname

 • One day hospital stay | We are expecting you at 6:45h at the AZ Jan Portaels
 • Long term hospital stay | We are expecting you at 7 oíclock at the AZ Jan Portaels.

Richtlijnen

Nuchter en roken

Vanaf middernacht voorafgaand aan uw ziekenhuisopame (dag van opname = dag van de ingreep) mag u niets meer eten of drinken. Ook geen water of koffie. Roken is slecht voor de bloedvoorziening in het operatiegebied en verhindert de genezing.

Medicatie

Indien u medicatie neemt voor de bloeddruk, mag u deze met een klein slokje water innemen. Geen enkele andere medicatie, tenzij op voorschrift van de dokter, mag nog genomen worden.

Wat hebt u nodig bij opname

Medisch

De preoperatieve vragenlijst. Via uw voorafgaande consultatie krijgt u deze vragenlijst mee. Gelieve deze ingevuld mee te brengen, samen met de resultaten van eventuele bijkomende onderzoeken.

Administratie

 • Your identity card and SIS-card.
 • Your insurance documents
 • Your bank card, as there is an advance to be paid.

Logistiek

Nachtkledij, toiletgerief, handdoeken en washandjes en thuismedicatie.

Wat brengt u best niet mee

Het AZ Jan Portaels stelt alles tewerk om diefstallen te voorkomen, maar een ziekenhuis is en blijft een publieke plaats, toegankelijk voor iedereen. Breng daarom beter geen waardevolle voorwerpen mee. Indien echt noodzakelijk kan u ze steeds in bewaring geven in een kluis.

De chirurgische ingreep

Preoperatief | voor de ingreep

Het zorgteam vand e verpleegafdeling bereidt u voor op de operatie door het nemen van parameters: bloeddruk, pols en temperatuur. Daarna trekt u een operatiehemdje aan en verwijdert u alle make-up (ook nagellak), sierraden, bril of contactlenzen en gebitsprothesen.

Postoperatief | Na de ingreep

Na de chirurgische ingreep wordt u nog een tijd gemonitord in de recoveryruimte van het operatiekwartier. Wanneer u goed bij bewustzijn bent na de narcose wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling. Op regelmatige tijdstippen zullen uw parameters zoals bloeddruk, pols en temperatuur gecontroleerd worden. Onmiddellijk na de operatie is het niet toegestaan om te eten of te drinken. Mogelijkheid tot het bevochtigen van de mond bestaat. In de loop van de dagen na de operatie wordt het eten en drinken weer uitgebreid. Er wordt aan optimale pijnbestrijding gedaan na de ingreep. Indien u nog veel pijn hebt, mag u om bijkomende pijnmedicatie vragen.

Na de ingreep

Voeding

De dag van de ingreep

Dag 2

 • Soft lukewarm food: mashed potatoes, spaghetti, pancakes, soft bread,...
 • No granular food such as cornflakes, chips, gingerbread,...
 • No carbonated (sparkling) drinks.
 • No orange juice.

Kans op nabloedingen

Na de ingreep bestaat het risico op nabloedingen. Dit risico is het grootst tijdens de eerste week na de ingreep, maar kan ook nog optreden gedurende de tweede week. Daarom wordt aangeraden om gedurende deze periode in de buurt van het ziekenhuis te blijven. Op de dag van de ingreep kan u bruin, verteerd bloed overgeven. Dit is normaal en hoeft geen reden tot ongerustheid te geven. Indien er echter helder bloed wordt overgegeven, moet u zich onmiddellijk naar de dienst Spoedgevallen van het ziekenhuis begeven.

Pijn

Pijn kan gemakkelijk een week aanhouden en uitstralen naar de oren. Als pijnstiller wordt enkel paracetamol gegeven.

 • Niet routinematig: bloedonderzoek of andere bijkomende testen.
 • Boven 50 jaar: EKG
 • Boven 60 jaar: bloedafname voor nier-en leverfunctie, controle van de witte en rode bloedcellen en plaatjes.
  • Dagopname | Wij verwachten u om 6u45 in het AZ Jan Portaels
  • Hospitalisatie | Wij verwachten u om 7u in het AZ Jan Portaels.
  • Uw identiteit- en SIS-kaart.
  • Uw verzekeringsdocumenten
  • Uw bankkaart, er dient een voorschot betaald te worden.
  • 's Avonds: zachte yoghurt of ijs.
  • Zachte lauwe voeding: puree, spaghetti, pannenkoeken, zacht brood, …
  • Geen korrelige etenswaren zoals cornflakes, frieten, speculaas, …
  • Geen koolzuurhoudende (bruisende) dranken.
  • Geen sinaasappelsappen.

Oorinfecties

Waarom hebben kinderen oorproblemen?

Wanneer de eustachiusbuis, de verbinding tussen neus en oor, nog onvoldoende ontwikkeld is en te weinig lucht doorlaat, kunnen oorontstekingen of vochtuitstortingen in het middenoor ontstaan.

Welke zijn de symptomen en verwikkelingen van middenoorontsteking?

 • pijn
 • koorts, koortsstuipen
 • noodzaak tot frequent antibioticagebruik met resistentieontwikkeling en andere nadelen
 • gehoordaling en vertraagde spraakontwikkeling
 • scheuren van het trommelvlies met eventueel blijvende trommelvliesperforatie
 • mastoiditis of ontsteking van het rotsbeen achter het oor
 • meningitis of hersenvliesontsteking
 • vergroeiingen en intrekkingen van het trommelvlies, met eventuele vorming van trommelvliescysten (cholesteatoma), die na jaren het gehoor kunnen aantasten door vernietigen van de beentjesketen. Dergelijke cholesteatoma vereist altijd een grote operatie en het herstel van het gehoor kan niet worden gegarandeerd

Wat zijn buisjes en wanneer moeten buisjes worden geplaatst?

Het zijn kleine plastic buisjes, die bij kinderen in het trommelvlies worden aangebracht onder een korte sedatie of algemene verdoving. Bij volwassenen kunnen ze op de consultatie onder locale anesthesie worden geplaatst. Ze zorgen dat er lucht in het oor kan en dat het oor kan genezen. Ze blijven gemiddeld een jaar of twee ter plaatse, maar een vroegtijdig afstoting is mogelijk. Met buisjes mag men niet onder water zwemmen.

 • Bij gehoorsdaling wordt meestal enige maanden gewacht om spontane genezing de kans te geven
 • Indien het kind echter te vaak pijn of koorts doorstaat, kan sneller worden ingegrepen
 • Bij beginnende misvorming van het trommelvlies wordt niet gewacht

Voordelen van buisjes

Meestal zijn er veel minder tot geen oorontstekingen meer. Indien er toch nog een oorontsteking ontstaat, is ze meestal niet pijnlijk, de risico’s zijn veel minder aangezien de etter uit het oor kan vloeien, en men kan het oor met druppels behandelen doorheen het buisje om zo het frequent toedienen van antibioticasiroop te vermijden. Ze verminderen aanzienlijk de kans op het ontwikkelen van een cholesteatoma.

Risico’s

In eerder zeldzame gevallen wordt het trommelvliesbuisje brutaal afgestoten en blijft een gaatje in het trommelvlies. Bij uitblijven van spontane genezing is een operatie vereist om het gaatje te sluiten. Deze complicatie is eerder zeldzaam en weegt niet op tegen het risico op ontwikkeling van een cholesteatoma, door het nalaten van plaatsing van buisjes.

De neus

De neus is er zeker niet alleen voor de reuk, al is dit wel een belangrijk onderdeel. Het is een orgaan met een aantal belangrijke functies. In de neus wordt de ingeademde lucht verwarmd, bevochtigd en gereinigd. Zo wordt meer dan 95% van de deeltjes die onze lucht verontreinigen, gefilterd en onschadelijk gemaakt. De neus zorgt dus voor een zo goed mogelijke ademhaling. Daarnaast heeft de neus een belangrijke functie bij de stemvorming en ook de afvloei van het traanvocht verloopt via de neus.

Ingrepen aan de neus

De meest voorkomende functionele chirurgische ingrepen aan de neus zijn:

Septoplastie of neusseptumcorrectie

De neusfunctie kan op meerdere manieren beïnvloed worden. Bijvoorbeeld door een verkoudheid of door een allergie (overgevoeligheid). Zulke stoornissen in de functie van de neus kunnen vaak verergerd worden door een afwijkende vorm van de inwendige neus.

septum nasalis

Het meest voorkomend is een scheefstand van het neustussenschot of septum nasalis, dat de neushelften van elkaar scheidt. Deze afwijkende vorm van het neustussenschot komt zeer vaak voor en kan aanleiding geven tot een reeks klachten, zoals een gevoel van verstopping, een gestoorde ademhaling, hoofdpijn. Het rechtzetten van het neustussenschot is een ingreep die dus vaak uitgevoerd wordt. Deze ingreep heeft dus tot doel de neusfunctie te verbeteren.

Om het rechtgezette tussenschot te kunnen op zijn plaats houden en te laten genzen wordt er gebruik gemaakt van neustampons zijdelings ingebracht in de neus. Alhoewel men hierdoor een verstopte neus heeft na de ingreep, veroorzaakt dit toch meestal weinig tot geen pijn.

Na het verwijderen van de tampons is het van belang om goed de postoperatieve richtlijnen van de behandelend arts te volgen (niet snuiten, niet met de vingers in de neus prutsen, fysieke inspanningen vermijden, geen alcohol nuttigen, liefst niet roken,... ) om complicaties zoals bloedingen in het tussenschot, infecties of slechte wondheling te helpen voorkomen.

Sinusoperaties | ESS of FESS (Functional) Endoscopic Sinus Surgery | Sinussen zijn luchtbevattende holten die door trilhaartjes in het slijmvlies gereinigd worden. De lucht kan erin via kleine openingen, die kunnen verstopt raken door zwelling van het slijmvlies. Bij chronische problemen zal met behulp van een endoscoop het zieke slijmvlies verwijderd worden en de openingeng van de sinusholten langs binnen in de neus vergroot worden.

De sinussen bevinden zich in de kaak, tussen de ogen en onder de hersenen. Alhoewel de endoscopische ingreep van de sinussen dus als een delicate ingreep kan worden beschouwd, is er toch meestal geen posteroperatieve pijn. Het is natuurlijk uiterst belangrijk nauwkeurig de pre-en postoperatieve richtlijnen van de behandelend arts op te volgen.

Neus- en sinusoperaties | De praktijk

Voorbereidingen

Nadat tot een ingreep is besloten, wordt er een datum vastgelegd voor uw ziekenhuisopname. U kan zich reeds van thuis uit voorbereiden op de ingreep.

Enige tijd voor de operatie

Om een chirurgische ingreep te ondergaan moeten er een aantal onderzoeken gebeuren in samenspraak met de arts:

 • CT-scan van de sinussen.
 • Niet routinematig: bleodonderzoek of andere bijkomende testen.
 • Boven de 50 jaar: EKG.
 • Boven de 60 jaar: bloedafname voor nier- en leverfunctie, controle van de witte en rode bloedcellen en -plaatjes.

14 dagen voor de operatie

Indien u bloedverdunners (aspirine, Asaflow) of ontstekingsremmers (Brufen, Nerofen, Apranax,...) neemt, moet u hiermee een 14-tal dagen voor de ingreep stoppen. Deze medicatie stoort de bloedstolling. Sommige van deze bloedverdunners moeten door spuitjes vervangen worden. Spreek erover met uw arts.

5 dagen voor de operatie

Preoperatieve medicatie | Sommige patiënten moeten preoperatief met medicatie, door de behandelend arts voorgeschreven, starten. Deze medicatie wordt genomen tot de avond voor de operatie en meestal weer verder gezet de dag na de operatie.

Diabetes | In geval van suikerziekte of diabetes, moet u drie dagen voor de ingreep stoppen met inname van glucophage, metformine fof metformax. Deze medicatie mag u opnieuw beginnen innemen de dag na de chirurgische ingreep.

Ziekenhuisopname | De operatiedag

 • Dagopname | Wij verwachten u om 6u45 in het AZ Jan Portaels.
 • Hospitalisatie | wij verwachten u om 7u in het AZ Jan Portaels.

Nuchter

Vanaf middernacht voorafgaand aan de opname (dag van opname = dag van de ingreep) mag u niets meer eten of drinken. Ook geen water of koffie.

Roken en medicatie.

Roken is slecht voor de bloedvoorziening in het operatiegebied en verhindert de genezing. Indien u medicatie neemt voor de bloeddruk, mag u deze met een klein slokje water innemen. Geen enkele andere medicatie, tenzij op voorschrift van de dokter, mag nog genomen worden.

Wat hebt u nodig bij opname

De preoeratieve vragenlijst. Via uw voorafgaande consultatie krijgt u deze vragenlijt mee. Gelieve deze ingevuld mee te brengen, samen met de resultaten van eventuele bijkomende onderzoeken.

Uw identiteit-en SIS-kaart, uw verzekeringsdocumenten, uw bankkaart (er dient een voorschot betaald te worden).

Nachtkledij, toiletgerief, handdoeken en washandjes en thuismedicatie.

Wat breng u best niet mee

Het AZ Jan Portaels stelt alles tewerk om diefstallen te voorkomen, maar een ziekenhuis is en blijft een publieke plaats, toegankelijk voor iedereen. Breng daarom beter geen waardevolle voorwerpen mee. Indien echt noodzakelijk kan u ze steeds in bewaring geven in een kluis van het ziekenhuis.

Na de ingreep

Tijdens de operatie werden er al dan niet wieken, neustampons, zijdelings ingebracht. Indien dit het geval is, zal u ook neuskompressen hebben, waarin een beetje neusvocht sijpelt. Deze worden regelmatig vervangen.

Neusoperaties met tampons

Neustampons moeten altijd drie nachten blijven zitten om het neustussenschot voldoende steun te kunnen geven zodat hij op zijn plaats blijft. De tampons dienen ook om bloeden tegen te gaan. Zolang er tampons in d eneus zitten kan er wel wat bloed uitsijpelen via d eneusopeningen of via d ekeel. Soms komt er zelfs wat bloed via het traankanaaltje in het oog terecht. Dit is niet ernstig.

Neus- en sinusoperaties zijn meestal weinig pijnlijk. Bij klachten van pijn, zwelling van de oogleden of indruk van gezichtsvermindering, moet u dit melden aan de behandelend arts.

Indien er tampons werden gebruikt zal u meestal pas de dag na de ingreep naar huis kunnen. De dag na de ingreep wordt de thuismedicatie herstart. De snelheid van genezing kan wisselend zijn. Maar u moet rekenen op een drietal postoperatieve controles bij de behandelend arts.

De derde dag na de ingreep hebt u een afspraak met de behandelend arts voor het verwijderen van de neustampons.

Activiteiten

Gedurende tien dagen, te tellen van de dag van de ingreep, mag u geen lichamelijke inspanning doen en niet snuiten. Beiden kunnen een inwendige bloedophoping in het tussenschot veroorzaken waardoor opnieuw moet worden ingegrepen. Meestal kan men 14 dagen na de ingreep weer het werk hervatten. Met zwemmen wacht men best nog langer.

Bijkomend

U kan wat meer traanvocht in de ogen hebben. U kan eventueel extra niesbuien hebben. Opgelet! Nies steeds met de mond open, zodat de druk in d eneus niet te hoog oploopt en de tampons er niet uitvliegen.

Neusoperaties zonder tampons

Wanneer er geen neustampons gebruikt werden bij de ingreep, zal u, onmiddellijk na de ingreep als u goed wakker bent, een eerste maal d eneus spoelen op de ontwaakkamer en mag u de neus snuiten. Op de patiëntenkamer moet u dit verder zetten om het uur. Als u niet te laat uit de verdoving komt, mag u soms dezelfde dag naar huis.

Thuis

Vanaf de dag na de chirurgische ingreep tot aan de dag van de controleafspraak bij de behandelend arts, moet u om de 3 à 4 uren d eneus spoelen. Eventuele thuismedicatie wordt verder genomen.

Controleafspraken en activiteiten

Het aantal controleafspraken en het hernemen van de beroepsbezigheden, sporten en zwemmen, worden afgesproken met de behandelend arts en zijn afhankelijk van de uitgebreidheid van de chirurgische ingreep.

Tympanoplastie

Tympanoplastie of herstel van een gaatje in het trommelvlies.

Onder algemene verdoving wordt een vliesje genomen onderhuids en hiermee wordt het gaatje in het trommelvlies hersteld. Na de ingreep moet men gedurende 1 week een verband dragen, 2 weken de haren niet wassen en niet sporten, 2 maand niet zwemmen en geen vliegtuig nemen.

Snurkoperaties

Snurken is een complex probleem. Het wordt veroorzaakt door verstoppingen op de luchtweg door een verstopte neus, door een te lange huig of te dikke amandelen, door overgewicht, ea.

Snurken is niet alleen een probleem van lawaai voor de partner , maar kan ook leiden tot slechte slaapkwaliteit, vermoeidheid en zelfs hoge bloeddruk.

Niet iedereen die snurkt, kan met een operatie geholpen worden. Een zorgvuldig klinisch onderzoek en zo nodig een slaaptest zullen uitmaken of u al dan niet met een ingreep kan geholpen worden.

Andere

Het is evident dat hier enkel de meest voorkomende ingrepen zijn besproken en dat deze lijst natuurlijk onvolledig is. U kunt zich aanbieden met al uw klachten op gebied van neus-, keel-oren, hals , en evenwicht voor het stellen van een diagnoze en het starten van een behandeling. Vele problemen kunnen met medicijnen worden opgelost, zodat slechts een minderheid nood heeft aan een chirurgische ingreep.