Dr S. Vangehuchten KNO-arts

De Raadpleging

Een afspraak maken

Een afspraak maken kan telefonisch (02/253.78.46) enkel op:

  • maandag: 9u-11u, 14u-15u
  • dinsdag: 9u-11u
  • donderdag: 9u-11u, 14u-16u
  • vrijdag: 14u-16u

U kan 24/7 online een afspraak maken en beheren via www.docbook.be. Hieronder kan u een afspraakmoment kiezen waarna u dient in te loggen of te registreren.

Meebrengen

Ciskaart-Identiteitskaart- mutualiteitsvignet.

Aanmelden

U meldt zich aan, de sekretaresse zal u inschrijven.

Dossier

Uw dossier wordt elektronisch bewaard en automatisch gebackuped, zodat ook bij tijdelijke technische panne uw medische gegevens niet verloren gaan.

Consultaties

De consultaties zijn enkel op afspraak. Spoedgevallen of dringende telefonische vragen kunnen soms de consultatieuren vertragen. Wij rekenen op uw begrip.
Kinderen kunnen wat spelen of TV kijken in de wachtzaal.

Microscopisch

met een microscoop kan het trommelvlies worden bekeken

Geluidsarme cabine

In een geluidsarme cabine vindt de hoortest plaats met een koptelefoon. De patient drukt op een knopje als hij het signaal hoort.

Tympanometrie

Een tympanometrie meet de beweeglijkheid van het trommelvlies en de beentjesketen. Bij sommige ziekten van het middenoor wordt het trommelvlies minder beweeglijk of groeien de botjes vast, met gehoordaling voor gevolg.

Otoakoestische emissies

Via meting van otoakoestische emissies kan men vaststellen of het inwendig oor normaal is. Een zacht dopje wordt in de gehoorgang geplaatst en stuurt een signaal naar het oor. Wanneer het slakkenhuis normaal is, komt er een signaal terug dat wordt opgemeten. De test is nuttig voor het opsporen van doofheid bij kleine kinderen, die nog geen gewone hoortest kunnen ondergaan, of voor het vroegtijdig opsporen van schade door lawaaiblootstelling. De test duurt slechts 1 à 2 minuten en is pijnloos.

BERA test

Een BERA test meet de geleiding over de zenuw van het oor naar de hersenen. Bepaalde letsels op die zenuw kunnen draaierigheid of gehoordaling veroorzaken. Er worden klevertjes aangebracht die het signaal meten en aan de computer doorgeven. De patiënt krijgt geluiden aangeboden via een koptelefoon. Hij moet enkele minuten rustig neerliggen met de ogen dicht. Ook deze test is pijnloos.

Evenwichtsonderzoek

Een evenwichtsonderzoek gebeurt in een draaistoel, die lichtjes heen en weer schommelt.

De patiënt draag een bril voorzien van een camera die de oogbeweging registreert en op het computerscherm weergeeft.

Endoscopisch onderzoek

Het endoscopisch onderzoek. Met een flexibele camera kan de dokter de neus inwendig onderzoeken en ook uw stembanden bekijken.

Allergietest

Met druppeltjes op de huid kan allergie worden opgespoord. Het resultaat is gekend na 10 minuten. De laatste 10 dagen voor de test mogen geen antiallergische medicijnen , neussprays of hoestsiropen worden ingenomen.